Nya ledamöter i styrelsen

Två nya styrelseledamöter: Linda Jonsson, Pajala, och Jörgen Bengtson, Hudiksvall, valdes in vid årets förbundsstämma i Skellefteå. Linda representerar Norrbotten och Jörgen går in för Gävleborg.

Stämman gav fortsatt förtroende till övriga ledamöter, ersättare och revisorer. Kenneth Nilshem tar över som valberedningens sammankallande efter Åke Sandström.

Se hela styrelsen 2023/2024

Tack Gunnar – nu tar Ulla vid

Förbundssekreterarna Gunnar och Ulla. Foto: Agnetha Alenius Madsen

Gunnar Olsson, Söderhamn, som har varit en mycket uppskattad förbundssekreterare i 10 år tackades vid förbundsstämman i Skellefteå för sina viktiga insatser med en personlig akvarell målad av Jens Ahlbom, Hudiksvall, där björnen vinkar farväl till Gunnar.

Vår nya förbundssekreterare är Ulla Näsman, Alnö. Ulla är en veteran i Norrlandsförbundet och i styrelsen.