Vi flytt’ in

Klicka på knappen för att gå till vårt facebook-forum som har adressen viflyttin.se

I samband med att Norrlandsförbundet fyllde 70 år 2022 startades en kampanj under parollen ”Vi flytt’ in”. Det är en blinkning till förbundets tidigare kampanj med parollen ”Vi flytt int” under 1960-talet som var en protest mot att den statliga arbetsmarknadspolitiken avfolkade Norrland. Cirka 130 000 gröna knappar spreds och kampanjen fick stort genomslag och uppmärksammades i hela landet.

Nu när behovet av arbetskraft i norr ökar i samband med de gröna satsningarna på batterifabriker, fossilfritt stål och vindkraft vill förbundet visa att flyttmönster ändrats, och initiera och medverka i nya samtal kring möjligheter att flytta till Norrland.

Välkommen att delta i samtalen! Gå till vårt facebook-forum via viflyttin.se eller klicka på knappen ovan.

Lars Westerlund, kampanjledare, och Karin Johansson, ordförande

Kontaktuppgifter

Kampanjledare Lars Westerlund 070–693 84 22, viflyttin@norrlandsforbundet.se

Ordförande Karin Johansson 070-268 84 80, karin@norrlandsforbundet.se

Förbundet info@norrlandsforbundet.se