Kontakt

Förbundet har decentraliserade funktioner och en arbetande styrelse som oftast möts digitalt.
Fler kontaktuppgifter finns under styrelse och länsgrupper

Kontaktpersoner
Karin Johansson, förbundsordförande 070-268 84 80
Agnetha Alenius Madsen, vice förbundsordförande 070-522 85 63
Ulla Näsman, förbundssekreterare 070-632 25 83

info@norrlandsforbundet.se

Post- och godsadress

Norrlandsförbundet
c/o Alenius Inc
Hästmarksvägen 3D
891 36 Örnsköldsvik

Faktureringsadress

Norrlandsförbundet
c/o Bevista Sunderby AB
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

uppdrag@sunderbyfolkhogskola.se

Webb
www.norrlandsforbundet.se
fb.com/norrlandsforbundet