Nya ledamöter i styrelsen

Två nya styrelseledamöter: Linda Jonsson, Pajala, och Jörgen Bengtson, Hudiksvall, valdes in vid årets förbundsstämma i Skellefteå. Linda representerar Norrbotten och Jörgen går in för Gävleborg.

Stämman gav fortsatt förtroende till övriga ledamöter, ersättare och revisorer. Kenneth Nilshem tar över som valberedningens sammankallande efter Åke Sandström.

Se hela styrelsen 2023/2024

Tack Gunnar – nu tar Ulla vid

Förbundssekreterarna Gunnar och Ulla. Foto: Agnetha Alenius Madsen

Gunnar Olsson, Söderhamn, som har varit en mycket uppskattad förbundssekreterare i 10 år tackades vid förbundsstämman i Skellefteå för sina viktiga insatser med en personlig akvarell målad av Jens Ahlbom, Hudiksvall, där björnen vinkar farväl till Gunnar.

Vår nya förbundssekreterare är Ulla Näsman, Alnö. Ulla är en veteran i Norrlandsförbundet och i styrelsen.

Vem är årets Ingeborg?

Nominera senast 16 april 2023!

Vi vill särskilt uppmärksamma driftiga kvinnor som engagerar sig ideellt för kvinnor, kultur, barn och unga eller gröna näringar. I år söker vi kvinnor bosatta och verksamma i Västerbotten!

Priset kan delas ut till en kvinna som är bosatt i Norrland och har varit ideellt verksam i minst 10 år.

Skicka ditt förslag med en motivering till info@norrlandsforbundet.se senast 16 april 2023.

Priset är 12 000 kronor och ett diplom som delas ut vid Norrlandsförbundets fest lördag 27 maj i Skellefteå. Pristagaren och en medföljande deltar utan kostnad.

Stipendiet delas ut till minne av förbundets grundare Ingeborg Hedberg. Ingeborg var gift med disponenten på bruket i Köpmanholmen, och navet i sitt lokalsamhälle och i Norrlands kulturcentrum från 1930-talet och fram till sin död 1966. Hon grundade även en förskola, ett tvätteri, semestervistelser för ensamma mödrar, Barnens dag, filmvisningar, odlingslotter, en trädgårdsodlarförening och en försöksodling för härdiga växter.

Mer information

Ulla Näsman juryordförande, 070-632 25 83, ullansman@gmail.com

Agnetha Alenius Madsen jurymedlem, vice ordförande, 070-522 85 63, agnetha@aleniusinc.se

Karin Johansson förbundsordförande, 070-268 84 80, karin@norrlandsforbundet.se