Styrelse

Styrelsen 2022-2023 består av Agnetha Alenius Madsen, Lars Westerlund, Karin Johansson, Gunnar Olsson, Anita Gustavsson och Ulla Näsman. Saknas i bild: Mårten Wikner. Foto: Håkan Nordström
Karin Johansson, ordförande

Agnetha Alenius Madsen, vice ordförande

karin@akrajol.se

agnetha@aleniusinc.se

Ledamöter: 
Anita Gustavsson, Norrbottenagkrakviken@hotmail.com
Lars Westerlund Västerbottenlars.westerlund@westerlunds.com
Mårten Wikner, Jämtlandinfo@martenwikner.se
Ulla Näsman, Västernorrlandullansman@gmail.com
Gunnar Olsson Gävleborg, sekreteraregunnar.olsson616@gmail.com
Personliga ersättare: 
Nils-Olov Lindfors, Gammelstadinfo@arvak.se
René Olofsson Västerbottenrene.olofsson@gmail.com
Joel Nordkvist, Jämtlandjoel.nordkvist@ostersund.se
Hans-Erik Näslund, Västernorrland

hackenes@hotmail.com

Erika Engberg, Gävleborgerika.engberg@bollnas.se
Valberedningens sammankallande: 
Åke Sandströmake.sandstrom@vannasmail.se