Våra hedersbelöningar

Varje år delar Norrlandsförbundet ut hedersbelöningar för att premiera personer eller verksamheter som gjort förtjänstfulla insatser för Norrlands utveckling eller väsentligt bidragit till att norrländska förhållanden blivit uppmärksammade och därigenom gjort avtryck i omvärlden.

Norrlandsbjörnen delas ut för särskilda insatser inom samhälls- och näringsliv och har delats ut sedan 1953.

Olof Högberg-plaketten delas ut för framstående kulturell gärning och har delats ut sedan 1955

Förbundet utser värdiga mottagare till inalles 10 belöningar varje år, en björn och en plakett delas ut i varje län. Vi vill lyfta fram dessa som framträdande ambassadörer för de fem norrländska länen.

Med hjälp av länkarna i menyn kan du läsa mer om årets och tidigare års utvalda mottagare.