2024 års hedersbelöningar – för viktiga insatser för Norrlands utveckling

Vid en ceremoni i Övertorneå delade Norrlandsförbundet den 16 maj ut sina hederbelöningar Norrlandsbjörnen, Olof Högberg-plaketten och Ingeborg Hedbergpriset.

Varje år delar Norrlandsförbundet ut hedersbelöningar för att premiera personer eller verksamheter som gjort förtjänstfulla insatser för Norrlands utveckling eller väsentligt bidragit till att norrländska förhållanden blivit uppmärksammade och därigenom gjort avtryck i omvärlden.

Norrlandsbjörnen delas ut för särskilda insatser inom samhälls- och näringsliv och har delats ut sedan 1953.

Olof Högberg-plaketten delas ut för framstående kulturell gärning och har delats ut sedan 1955.

Ingeborg Hedbergpriset delas ut till minne av förbundets grundare Ingeborg Hedberg. Det går till en kvinna som engagerat sig ideellt för kvinnor, kultur, barn och unga eller gröna näringar. Priset har delats ut sedan 2022.

Vinnare av 2024 års hedersbelöningar:

Ingeborg Hedbergpriset

Karin Westergren, Kiruna

Norrlandsbjörnen

Norrbotten, Olofssons bageri, Överkalix

Västerbotten, Norrmaskiner AB, Stig och Maria Lindgren, Orrliden

Jämtland, Tore Hansson, RSMH Fjällsjö

Västernorrland, Östanbäck Timmerhus, Johan Gradin, Junsele

Gävleborg, Hans-Erik Holmqvist, Matvärden, Gävle

Olof Högberg-plaketten

Norrbotten, Elin Anna Labba, Saltdal

Västerbotten, Sara Svonni, Tärnaby

Jämtland, Sara Strömberg och Anders Nilsson, Östersund

Västernorrland, Teater Soja, Sofia Andersson, Jan Boholm och Malin Berglund, Sundsvall

Gävleborg, Sara-Vide Ericson, Älvkarhed

Motiveringar och information om pristagarna finns i broschyr (PDF 324 kb)

Bilder från prisutdelningen finns i denna mapp (öppnas i nytt fönster)

För ytterligare information, kontakta:

Ulla Näsman, 070-632 25 83 ullansman@gmail.com

Agnetha Alenius Madsen, 070-522 85 63 agnetha@aleniusinc.se