Om Norrlandsförbundet

 

Ishotellet i Jukkasjärvi

Välkommen till Norrlandsförbundet!

Norrlandsförbundet är en politiskt obunden intresseorganisation. Sedan det grundades 1952 har förbundet engagerat drivit frågor som rör Norrlands utveckling exempelvis inom näringsliv, högre utbildning, infrastruktur, kultur, tillväxt och arbetsmarknad. Vi samverkar med andra aktörer för att skapa goda relationer med de människor som påverkar eller berörs av de fem norrlandslänens framtida utveckling.

Vår verksamhet präglas av positiva insatser som ger långsiktig nytta och tydliga resultat. Vi utgör en samlad kraft för norrländska angelägenheter inom alla områden – exempelvis näringsliv, turism, energi, infrastruktur, utbildning och kultur.

Norrlandsförbundet är en ideell förening vars verksamhet finansieras av medlemsavgifter. Som medlemmar i förbundet märks förutom privatpersoner och företag även organisationer, kommuner och landsting. Man behöver varken bo eller verka i Norrland för att vara med i Norrlandsförbundet. Vi har många utflyttade medlemmar som är intresserade av att bidra till att Norrlands värde och möjligheter framhålls och belyses .

Norrlandsförbundets målsättning är att så många delar som möjligt av Norrland ska finnas representerade bland våra förtroendevalda. Därför är förbundets styrelse uppbyggd så att vi utöver ordförande och vice ordförande väljer en ledamot och en personlig suppleant från varje norrlandslän. Varje län representeras också av en lokal fullmäktigegrupp bestående av fem personer. Vi har därutöver fem engagerade norrlänningar ”i exil” i Stockholm som utgör gruppen ”Övriga Sverige”, och vi arbetar för att skapa fler sådana kretsar utanför Norrlands geografiska gräns. Alla dessa arbetar ideellt, inga arvoden utgår.

Hedersbelöningar

Varje år delar vi ut hedersbelöningar för att premiera personer eller verksamheter som gjort förtjänstfulla insatser för Norrlands utveckling eller väsentligt bidragit till att norrländska förhållanden blivit uppmärksammade, och därigenom särskilt bidragit till att utveckla och berika Norrland och Norrlands avtryck på omvärlden.

* Norrlandsbjörnen delas ut för särskilda insatser inom samhälls- och näringsliv och har delats ut sedan 1953.
* Olof Högberg-plaketten delas ut för framstående kulturell gärning och har delats ut sedan 1955.

Förbundet utser värdiga mottagare till inalles 10 belöningar varje år, en björn och en plakett i varje län. Vi vill lyfta fram dessa som framträdande ambassadörer för de fem norrländska länen.

Förbundet utger ett medlemsblad under namnet Norrsken.

Under den här länken finns en PDF-fil om Norrlandsförbundet.

Inbjudan till 70-års jubileumsfest/förbundsmöte

2022-03-19 av admin

Vid förbundets förbundsmöte den 31 maj – 1 juni firar vi förbundet fyller 70 år. Du är välkommen att fira tillsammans med oss på Köpmanholmen och Ulvön som är förbundets vagga. Program och bokningslänk finner du på denna länk.

Inbjudan och program