Tack Gunnar – nu tar Ulla vid

Förbundssekreterarna Gunnar och Ulla. Foto: Agnetha Alenius Madsen

Gunnar Olsson, Söderhamn, som har varit en mycket uppskattad förbundssekreterare i 10 år tackades vid förbundsstämman i Skellefteå för sina viktiga insatser med en personlig akvarell målad av Jens Ahlbom, Hudiksvall, där björnen vinkar farväl till Gunnar.

Vår nya förbundssekreterare är Ulla Näsman, Alnö. Ulla är en veteran i Norrlandsförbundet och i styrelsen.