Rapporter

Nya visioner för landsbygden, Josefina Syssner, Formas (projekt nr 2014-708)

Kandidatuppsats ”Samordnade varutransporter i glesbygden”, 2021, Linnéuniversitetet.

Balansrapporter, Hela Sverige ska Leva

Länkar till forskningsrapporter

Äga framtiden

Hållbar utveckling i Svenska regioner, Tillväxtverket

Syns man inte så finns man inte, Linnéuniversitetet

Måste Aftonbladet minnas vad en jämtländsk by heter? Umeå universitet

Politik för kommuner som krymper, Josefina Syssner, Linköpings universitet

Shrink-Smart Small Towns, Jowa State University