2022 års hedersbelöningar

Härmed offentliggörs Norrlandsförbundets mottagare av Ingeborg Hedbergspriset och till utmärkelserna Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten för år 2022.

Mottagare av 2022 års hedersbelöningar är följande:

Ingeborg Hedbergspriset

Marianne Wallgren, Bjästa

Norrlandsbjörnen (för lovvärda insatser inom näringsliv och samhälle)

Norrbotten                        Johan och Sara Väisänen, Övertorneå

Västerbotten                      Pär Lärkeryd, Umeå

Jämtland                            Caroline Fredin, Vemdalen

Västernorrland                  Ulla Lahti, Alnö

Gävleborg                          Joel Svensson, Gävle

Olof Högberg-plaketten (för utmärkta kulturella insatser)

Norrbotten                        Britta Marakatt Labba, Övre Soppero

Västerbotten                      Annika Norlin, Umeå

Jämtland                            Clara Bodén, Rödön

Västernorrland                  Gisela Nilsson, Sundsvall

Gävleborg                          Jens Ahlbom, Hudiksvall

Mer information om pristagarna finns här

För ytterligare information, kontakta:

GunnarOlsson, 070-620 41 78, info@norrlandsforbundet.se

Webbinarium 10 maj kl. 15.30

Övriga Sverigegruppen inbjuder till ett webbinarum om vilka grundläggande behov som kan finnas i de små samhällena och som måste tillgodoses för en långsiktig överlevnad.

En användbar tankemodell kan vara den behovshierarki som utvecklades av Abraham Maslow på 1940-talet. Modellen illustrerar behov i trappsteg, från basala behov till högre mål efter hand som de lägre behoven realiseras (se bilagan). Mötet genomförs både fysiskt på North Sweden Stockholm Office, Gamla Brogatan 19, och digitalt med Zoom. Längst ner i denna e-post finns en inbjudan till Zoom med länk och inloggningsuppgifter.

Forskning om samhällen har ofta fokuserat på vilka faktorer som specifikt har bidragit till en positiv utveckling. Men det kan även vara lika viktigt att förstå vilka faktorer som är de mest nödvändiga för ett mindre samhälle. Faktorer som, om de tas bort, medför att samhället inte överlever på sikt. Vi bjuder nu in till en diskussion om Maslows synsätt kan användas för hela samhällen. I diskussionen kommer representanter från Hela Sverige ska leva och från Lantbruksuniversitetet (SLU) att delta.

Vi tror att de allra mest grundläggande behoven i ett samhälle kan vara likartade, och att de olikheter som kan medföra en positiv eller negativ utveckling finns på högre nivåer i behovshierarkin. Vidare kan de behov som tillgodoses i ett samhälle ofta vara utbudsdrivna, och inte genererade av de unika behoven. Anledningen till detta kan vara att de som tillgodoser behoven, kommersiellt eller offentligt, strävar efter likformiga lösningar för att ge skalfördelar.

Vi hoppas nu att kunna engagera studenter på ett eller flera universitet för att studera dessa och andra närliggande frågor i sina examensarbeten i ett liknande upplägg som vi hade med Linnéuniversitetet förra året. Den här gången ser vi gärna Maslows behovshierarki som analysmodell och inspiration. Även om vi gärna ser att ett examensarbete primärt tar sikte på att kartlägga de mest grundläggande behoven, kan ett sådant arbete även identifiera samhällets behov på Maslows övriga nivåer. Vi hoppas dessutom att både direkta och indirekta konsekvenser av utebliven service kommer att belysas.

Vi ses alltså den 10:e maj, antingen på North Sweden Stockholm Office, Gamla Brogatan 19, eller digitalt på Zoom. På Zoom startar vi diskussionerna kl. 15:30. Vi som deltar på plats samlas redan kl. 15:00 och vi räknar med att avsluta senast kl. 17:30. Lokalen tar ett begränsat antal deltagare, så det är det viktigt att du som vill delta på plats meddelar oss så snart som möjligt. Deltagande på Zoom behöver inte anmälas i förväg.

Vi kommer att ha någon som tar emot i porten till Gamla Brogatan 17–21 fram till kl. 15. Om du kommer senare går det bra att ringa på 072-202 63 52 så kommer vi och möter i porten.

Välkommen! 

Lars Agerberg

Sammankallande, Övriga Sverige

www.norrlandsforbundet.se

072-202 63 52

Inloggning till Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/86761906946?pwd=Qk1jR2MzQ2RnMWc3TXlCc3krRmZ2UT09

Vem är årets Ingeborg? Nominera senast 6 maj 2022

I år fyller Norrlandsförbundet 70 år – och det ska vi fira. Vi vill särskilt uppmärksamma driftiga kvinnor som engagerar sig ideellt för kvinnor, kultur, barn och unga eller gröna näringar. Därför stiftar vi ett nytt pris till minne av förbundets grundare Ingeborg Hedberg.

Priset kan delas ut till en kvinna som är bosatt i Norrland och har varit ideellt verksam i minst 10 år.

Skicka ditt förslag med en motivering till info@norrlandsforbundet.se senast 6 maj 2022.

Priset är 12 000 kronor och ett diplom som delas ut vid Norrlandsförbundets jubileumsfest tisdag 31 maj i Köpmanholmen och på Ulvön. Pristagaren och en medföljande deltar utan kostnad.

Ingeborg Hedberg var gift med disponenten på bruket i Köpmanholmen, och navet i sitt lokalsamhälle och i Norrlands kulturcentrum från 1930-talet och fram till sin död 1966. Hon grundade även en förskola, ett tvätteri, semestervistelser för ensamma mödrar, Barnens dag, filmvisningar, odlingslotter, en trädgårdsodlarförening och en försöksodling för härdiga växter.

Mer information

Ulla Näsman  juryordförande, 070-632 25 83, ullansman@gmail.com

Karin Johansson förbundsordförande,  070-268 84 80,  karin@norrlandsforbundet.se

Inbjudan till 70-års jubileumsfest/förbundsmöte

Vid förbundets förbundsmöte den 31 maj – 1 juni firar vi förbundet fyller 70 år. Du är välkommen att fira tillsammans med oss på Köpmanholmen och Ulvön som är förbundets vagga. Program och bokningslänk finner du på denna länk.

Inbjudan och program

Ulvöhamn

Program

31 maj – 70 år med
Norrlandsförbundet
Vi startar med registrering och lunch kl. 11.30
Lokal: Ringarbönninga, Köpmanholmen
Ur programmet:
Kl. 13.00 Guidning Herrgårdsparken
Hållpunkter:
Kl. 14.30 70 år med Norrlandsförbundet, Ulla Näsman
Kl. 15.20 Filmvisning Ingeborg Hedberg
Kl. 16.00 Båt till Ulvön, Fika kaffe + macka
Kl. 17.30 Ulvö Museum och Ulvö Gamla kapell, guidning
Kl. 18.15 Incheckning Ulvö Hotell
Kl. 18.30 Surshow Ruben Madsen
Kl. 19.00 Jubileumsmiddag med utdelning av våra hedersbelöningar Norrlandsbjörnen och
Olof Högbergs-plaketten.
Värd för förbundsmiddagen, Per Nyhlén Kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsviks kommun.

1 juni – Vi blickar framåt
08.30 Norrlandsförbundet framtidsspanar
09.15 Gäst
10.15 Fika
10.25 Stadgeenliga årsmötesförhandlingar
12.25 Avslutning
12.30 Lunch
13.45 Avresa till Köpmanholmen, MF Ulvön

Anmälan
Anmäl dig snarast till vårt kansli, dock senast 1 april på anmälningslänken NF70ar.se
Frågor: Ring Gunnar Olsson 070-620 41 78 eller maila: info@norrlandsforbundet.se

Anmälan gäller
både arrangemang och boende.
Totalt finns en begränsning på 80 deltagare

Avgift för deltagande:
Offentlig, myndighet, företag, 1295 kr
Styrelse, länsgrupp, medlem, 595 kr
Ungdom/studerande upp till 30 år 395 kr
Betalning sker mot faktura.

Samordnade varutransporter i glesbygden

Bakgrund. I Sverige finns cirka 3000 småorter och dessa utgör sammanlagt 3 procent av landets befolkning. Många av dessa glesbygder tampas med logistiska utmaningar och en problembild finns gällande halvtomma leveranser som kör långa avstånd utan koordinering. Detta har lett till att flertalet
kommuner såsom Ljusdal och Södra Årefjällen har undersökt lösningar i form av samordning. Den starkaste drivkraften för samordning är den minskade miljöpåverkan och ett minskat antal fordon på vägen. Utöver detta bidrar det till att lokala aktörer får ökad konkurrenskraft. Det har visat sig att i kommuner där samordnad varudistribution implementerats så har antalets leveranser reducerats med 50-80%.

På initiativ från Norrlandsförbundets ”Övriga grupp” har en kandidatuppsats skrivits om behovet av samordnade transporter i glesbygd. Författare till rapporten är Olivia Nilsson, Jasmina Åström och Johan Vitéz. I rapporten gör de en fallstudie på Sorsele kommun.

Uppsatsen är gjord vid Linné universitetet och syftar till att undersöka hur varutransporter kan samordnas inom och mellan Sorsele kommun och centralorter. Vidare syftar studien till att analysera hur en samordnad varudistribution förändrar transporterna ur ett miljöperspektiv, ekonomiskt perspektiv och hur det påverkar
servicenivån.

Länk till rapporten

Norrsken nr 3 2021

Här finns Norrsken nr 3 för läsning. Den skickas ut till våra medlemmar under vecka 49.

Vi flytt’In, kampanj för inflyttning

Nu vänder flyttlassen – kampanjen Vi flytt’ in speglar det som sker

Norrlandsförbundet mobiliserar nu kring en ny kampanj med rubriken Vi flytt’ in för att visa det positiva som sker i Norrland.

– Förr behövdes jobb till folket – nu behövs folk till jobben! säger Malin Ackermann, kampanjledare i Norrlandsförbundet.

Under vinjetten Vi flytt’ in kommer Norrlandsförbundet och samarbetspartners att intervjua både inflyttare och personer som arbetar för att rekrytera och underlätta inflyttning. Genom kampanjen vill vi uppmärksamma lokala och regionala initiativ. Vi vill också samla kunskap om våra nya invånares drivkrafter, och vilka hinder de möter. Därför följer vi också familjer som bott här ett tag.

– Norrlandsförbundet vill vara ett forum där lokala eldsjälar kan ge varandra kraft, och där kommuner kan lyfta utvecklingsfrågor som går över geografiska gränser. Några exempel är bostäder och kommunikationer. Alla kommuner jobbar redan med dessa frågor, och vi tror att kampanjen kan bidra med nya infallsvinklar, säger Karin Johansson, ordförande i Norrlandsförbundet.

Vill du veta mer. Vi flytt’in

Kampanjen kan följas under menyknappen Vi flytt’in

Förbundsordförande Kenneth Nilshem avtackades vid årsmöte

Kenneth Nilshem avtackades av förbundets nya ordförande Karin Johansson via zoom och förbundssekreterare Gunnar Olsson vid förbundets årsmöte.

Kenneth Nilshem har varit förbundsordförande i 5,5 år. Han har under den tiden förtjänat sitt rykte som en stabil, kunnig ordförande som lett förbundet ur en ekonomisk kris. Under hans ledning har kostnader städats bort, och förbundet har i dag en ekonomi i god balans. Han överlämnar en organisation med god ordning och bra förutsättningar att utvecklas framåt. Kenneth har även bidragit till att vi etablerat kontor i Söderhamn och Lycksele.

Kenneth har varit engagerad i arbetet med Landsbygdskommittén, som lämnade sina 75 förslag till regeringen i januari 2017. Vid flera tillfällen har han varit i riksdagen och lyft Norrlandsfrågor. Han har belyst och konkretiserat hur Norrland skiljer sig mot övriga Sverige genom långa avstånd.

Han har även etablerat ett bra samarbete med andra organisationer, exempelvis Vattenkraftskommunerna och Hela Sverige Skall Leva, och för förbundets räkning deltagit i Landsbygdsriksdag, Västerbottensdagar och många fler viktiga sammankomster.

Vi tackar Kenneth för goda insatser och uppskattar att få fortsätta ta del av hans breda nätverk när han nu går in i valberedningen för Gävleborgs län.