Vi flytt’In

I samband med att Norrlandsförbundet fyller 70 år 2022 genomför förbundet en kampanj under parollen ”Vi flytt’In”. Under början av 70-talet genomfördes in kampanj med parollen ”Vi flytt’Int” som en protest mot avfolkningen av Norrland. Kampanjen fick stort genomslag och uppmärksammades i hela landet.

När nu behovet av arbetskraft i norr ökar i samband med de gröna satsningarna på batterifabriker, fossilfritt stål och vindkraft vill förbundet att vända på flyttmönstret och peka på möjligheten att flytta till Norrland.

Kontaktuppgifter:

Kampanjledare Malin Ackermann 070–6909579 kampanj@norrlandsforbundet.se

Ordförande Karin Johansson 070-2688480  karin@norrlandsforbundet.se

Förbundet info@norrlandsforbundet.se