Organisation

Norrlandsförbundet är en ideell förening som leds av en styrelse bestående av en ordförande, en vice ordförande och fem ordinarie ledamöter. För de fem ordinarie ledamöterna finns också lika många personliga suppleanter. Styrelsens arbete är ideellt, inga arvoden utgår. Styrelsens sammansättning ska vara sådan att olika regioner blir företrädda.

Utöver styrelsen utser förbundsstämman också fem länsfullmäktigegrupper om vardera fem personer, en grupp i respektive norrlandslän. Dessutom har förbundet gruppen Övriga Sverige, för engagerade norrlandsvänner som för närvarande inte är bosatta i Norrland. Förtroendevalda i Norrlandsförbundet arbetar ideellt, inga arvoden utgår.

Norrlandsförbundet har, enligt stadgarna, till syfte att sprida upplysning om norrländska förhållanden och främja Norrlands ekonomiska, kulturella och sociala utveckling. Medlem kan den bli som delar våra värderingar enligt förbundets syfte samt att den årliga medlemsavgiften inbetalas till förbundet. Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Kallelse till förbundsmötet sker via brev till förbundets medlemmar, via elektroniskt nyhetsbrev samt via denna webbplats.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Arbetet med att finansiera verksamheten bedrivs långsiktigt och enligt lag och god sed.

Under den här länken finns en presentationsfil (PDF)