SKATTER OCH REGIONAL UTVECKLING

Fores vd Mattias Goldmann och riksdagsledamot Per Åsling (C) vill hålla ihop Sverige med regionalisering av skattebaser. FOTO: TOM JUSLIN
Fores vd Mattias Goldmann och riksdagsledamot Per Åsling (C) vill hålla ihop Sverige med regionalisering av skattebaser. FOTO: TOM JUSLIN

SEMINARIUM I UMEÅ 16 JAN. OM SKATTER OCH REGIONAL UTVECKLING

“Mera pengar kvar i bygden – kan  regionaliserade skattebaser bidra till att hålla ihop Sverige” var temat för ett välbesökt seminarium i Umeå den 16 januari. Norrlandsförbundet var arrangör, medarrangör Hela Sverige ska leva/Västerbotten och Studieförbundet Vuxenskolan.

Frågan om en annan fördelning av våra totala skatter, där den samlade statliga fastighetsskatten stod i fokus, var temat för Skatteutskottets ordförande , jämtlänningen Per Åsling , C. Mattias Goldman, chef för tankesmedjan Fores höll med Åsling om skatternas betydelse, men betonade för sin del problemet med att vårt land håller på att slitas itu. Goldman tog två exempel: Planerna på höghastighetståg mellan våra tre största städer Stockholm – Göteborg och Malmö. För att åstadkomma detta vill berörda myndigheter skjuta upp byggandet av Norrbottniabanan.

Ett annat exempel som Goldman tog upp var regeringens förslag om utlokalisering av myndigheter från Stockholm. Av de sju myndigheter som är på förslag, placeras fem söder om Stockholm och bara två norrut.

När det gäller det svenska skattesystemet menade Åsling att det behövs en genomgripande förändring av det totala lapptäcke som finns idag. Han hoppades på en locköverskridande överenskommelse om en sådan utredning.

– Om vi använder skatteinstrumentet på rätt sätt skall det vara möjligt att nå en mer hållbar och rättvis regionalutveckling, menade Skatteutskottets ordförande.