Nationella transportplanen 2018-2029 ute på remiss.

transportplanen

Nationella transportplanen finns ute på remiss och norrländska regioner, kommuner och organisationer ges möjlighet att lämna synpunkter.

Länk till Trafikverkets hemsida om förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Här kan du hämta en PDF fil av planen

Här kan du läsa inlämnade remissvar.

Här kan du ta del av Norrlandsförbundets remissvar.