Möte med Tillväxtverket

Kenneth Nilshem, ordförande Norrlandsförbundet och Klas Fritzon vid mötet i Östersund den 17 maj.

Givande träff med Klas Fritzon, Tillväxtverkets koordinator för Tillväxtverkets samlade insatser inom landsbygdspolitiken. Bra information om Tillväxtverkets olika insatser och stödsystem för landsbygdsutveckling. Fritzon har ansvaret för att samordna olika myndigheters landsbygdsinsatser. Skapa hängrännor istället för stuprör. Norrlandsförbundet fick också chansen att berätta om organisationen och om förbundets Leaderprojektet -Norrländsk bildväxling. 

Mötet ska ses om en inledning på ett nära samarbete mellan Tillväxtverket och Norrlandsförbundet.