Lite mer lika, förslag om nytt kostnadsutjämningsystem.

Norrlandsförbundet, Hela Sverige ska leva och Vuxenskolan arrangerade den 17 januari en mycket intressant konferens i Lycksele med rubriken: 
En ny kommunal skatteutjämning – för en rättvis regional utveckling! 
Anders Norrlid utredningens huvudsekreterare presenterade arbetet med Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Några utgångspunkter i förslaget:
– Syftet är att ge landets kommuner och regioner möjlighet att bedriva likvärdig verksamhet.  
– Skärpt socioekonomisk profil för skola, vård och socialtjänst. Exempelvis för att minska barnfattigdom. 
– Stärkt stöd till glesbygden med bland annat ny ersättning för bemanningskostnader inom hälso- och sjukvården 
– Befolkningsförändringar ges ökad betydelse med t ex uppräknade ersättningar för växande och minskande befolkning i såväl kommun som region.

Ni som vill veta mer kan läsa på https://www.regeringen.se/…/statens-off…/2018/10/sou-201874/

Förslaget överlämnats till civilminister Ardalan Shekarabi den 1 oktober ifjol. Remissförfarandet har avvaktat regeringsbildningen. Om förslaget går ut på remiss så hoppas Norrlid om ett genomförande 2020 eller 2021.