Landsbygdspropositionen

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och statsminister Stefan Löfvén.

Foto: Regeringskansliet

Regeringens förslag – ett Sverige som håller ihop

Efter att den parlamentariska landsbygdskommittén lämnade sina 75 förslag för ett år sedan har några av förslagen redan sjösatts medan de flesta väntar på klartecken. Nu har regeringen lagt sin proposition som riksdagen ska ta beslut om.

Läs mer om propositionen på Landsbygdsnätverkets hemsida