2019 hedersbelöningar

Diplom och hedersplaketter vid årets förbundsmöte i Sollefteå

Härmed offentliggörs Norrlandsförbundets mottagare till utmärkelserna Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten för år 2019.

Mottagare av 2019 års hedersbelöningar är följande:V

Norrlandsbjörnen (för lovvärda insatser inom näringsliv och samhälle)

Norrbotten                        Johan och Olov Gunnarstedt, Kåbdalis

Västerbotten                      Jan Hörnberg, Vindeln

Jämtland                            Kurt Persson, Östersund

Västernorrland                  Tomas Byberg,  Nordingrå

Gävleborg                          Hans Martin, Senseair, Delsbo

Olof Högberg-plaketten (för utmärkta kulturella insatser)

Norrbotten                        Luleå Hockeys damlag, Luleå

Västerbotten                      Olle Berggren och Siw Burman, Lycksele

Jämtland                            Emma Dahlqvist, Östersund

Västernorrland                  Klas Norberg, Härnösand

Gävleborg                          Örjan Hans-Ers, Arbrå/Gävle

Information om pristagarna finns här 

För ytterligare information, kontakta:

Kenneth Nilshem, 070-651 35 44, kenneth.nilshem@bollnas.se

GunnarOlsson, 070-620 41 78, info@norrlandsforbundet.se

  

info@norrlandsforbundet.se