2021 års hedersbelöningar

Härmed offentliggörs Norrlandsförbundets mottagare till utmärkelserna Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten för år 2021.

Mottagare av 2021 års hedersbelöningar är följande:

Norrlandsbjörnen (för lovvärda insatser inom näringsliv och samhälle)

Norrbotten                        Camilla Lindmark, Luleå

Västerbotten                      Delia Zadius, Umeå

Jämtland                            Curt Sillström, Östersund

Västernorrland                  Nina Thelin, Stringo, Nyland

Gävleborg                          Anders Törnqvist, Jonas Hoppare, Henrik Jernberg och

Andreas Östlund, Magoo, Söderhamn

Olof Högberg-plaketten (för utmärkta kulturella insatser)

Norrbotten                        Mats Pontén, Luleå

Västerbotten                      Ingemar Nilsson, Skellefteå

Jämtland                            Bertil Rehn, Hammarstrand

Västernorrland                  Mats Jonsson, Sandslån

Gävleborg                          Anna Sanvaresa, Gävle

Information om pristagarna finns här 

För ytterligare information, kontakta:

GunnarOlsson, 070-620 41 78, info@norrlandsforbundet.se

2021 års digitala förbundsmöte

Inbjudan till Norrlandsförbundets förbundsmöte 6 maj 2021 kl. 10 – 15.

Som medlem i förbundet inbjuds du till mötet enligt:

Datum/tid: torsdag 6 maj kl. 10.00, värd Gävle kommun

Förmiddag:

Gävle kommuns ytterområdesprojekt

Regionens utvecklingsstrategi

Movexum, regionens innovationsarena

Eftermiddag:

Årsmöte

Anmälningslänk 

Anmälan senast 27 april. Årsmöteshandlingar och Zoomlänk skickas till de som anmäler sig för att delta.

Välkommen med din anmälan.