Pristagare 2021

Mottagare av 2021 års hedersbelöningar är följande:

Norrlandsbjörnen (för lovvärda insatser inom näringsliv och samhälle)

Norrbotten                        Camilla Lindmark, Luleå

Västerbotten                      Delia Zadius, Umeå

Jämtland                            Curt Sillström, Östersund

Västernorrland                  Nina Thelin, Stringo, Nyland

Gävleborg                          Anders Törnqvist, Jonas Hoppare, Henrik Jernberg och

Andreas Östlund, Magoo, Söderhamn

Olof Högberg-plaketten (för utmärkta kulturella insatser)

Norrbotten                        Mats Pontén, Luleå

Västerbotten                      Ingemar Nilsson, Skellefteå

Jämtland                            Bertil RehnHammarstrand

Västernorrland                  Mats Jonsson, Sandslån

Gävleborg                          Anna Sanvaresa, Gävle

Information om pristagarna finns här