Nyhetsarkiv

Nytt kontor i Lycksele
Norrlandsförbundet har breddat sin arena för det fortsatta arbetet gällande frågor som rör Norrlands positiva utveckling. Detta genom att etablera en arbetsplats i Lycksele på Innovationsarena Inland. Mer om hur vi ska tuffa på med ett bredare och mer framåtsyftande arbete för Norrland återkommer vi till. 
Vi är också mycket glada för att Lycksele kommun blir medlem i förbundet som genom denna etablering får ett ökat fokus på inlandsfrågor. 
Foto är från vårt möte i Lycksele då vi passade på att känna in miljön.

————————————————————————————-

30 november

Norrlandsförbundet deltog i Föreningen Vattenkraftkommunernas strategidagar 29-30 november i Sundsvall. Vid konferensen deltog även Inlandskommunerna Ekonomisk förening, IEF och Hela Sverige Ska Leva.

Barbro Holmberg, ordförande regionutredningen redogjorde för läget angående ny regionindelning.

Torfinn Opheim, ordförande i Landssammanslutninga av Vasskraftskommunar LVK i Norge berättade om norsk landsbygdpolitik och fördelningen av vattenkraftsresurser till norska landsbygdskommuner.

Per Åsbrink, ordförande riksdagens skatteutskott informerade om läget angående regionalisering av fastighetsskatt.

Gunnar Olsson redogjorde för Norrlandsförbundet och förbundets uppvaktning av Landsbygdskommittén. Norrland – en bra bit av Sverige! Sex frågor som förbundet framfört som viktiga för norrlänsk utveckling. Infrastruktur, Kompetens- och arbetskraftsförsörjning, tillgång till kapital för växande, omfördela statliga jobb och påfolka Norrland.

Konferensen avslutades med att Sven-Erik Bucht, landsbygdsministern beskrev läget på nationell nivå.

bucht torfinn

trappan

 

23 september

Lyckad finansieringsdag.

Under rubriken ”Pengar finns – vi hjälper dig att hitta dem” genomfördes en finansieringsdag i Söderhamn den 22 september. Norrlandsförbundet var initiativtagare och aktiviteten genomfördes i samarbete med ALMI företagspartner, Region Gävleborg, Söderhamns kommun. Faxepark och CFL i Söderhamn hanterade de praktiska uppläggen. Förutom nämnda aktörer deltog bland annat: Norrlandsfonden, Movexum, Länsstyrelsen i Gävleborg, alla banker med kontor i regionen mfl. Ett stort tack till alla som medverkade till en lyckad finansierings/mingeldag.

Efter presentation av aktörerna vidtog mingel och korta möten.

 

p1060602-2p1060627-2

p1060631-2

 

 

Anmälan senast 19 september.

www.soderhamn.se/finansiering

program_finansieringsdag

 

———————————————————

Vid förbundets konstituerande möte valdes Kenneth Nilshem, Agneta Alenuis Madsen och Gunnar Olsson att fungera som arbetsutskott.

Den nya styrelsen träffas i Umeå den 30 augusti.

 

Minnesanteckningar från Landsbygdskommitténs dialogmöte i Vindeln 2 juni 2016. Minnesanteckning-2-juni

———————————–

Förbundsmötets uttalande om infrastruktur.

Hela uttalandet här>>>

 

———————————–

Styrelsemöte Umeå 30 augusti

Den nya styrelsen träffades i Umeå för att dra upp nya strategier för förbundets verksamhet. Styrelsen diskuterade vilka prioriterade frågor som förbundet ska jobba med under de närmaste åren. Styrelsen beslutade att göra en tvåårig verksamhetsplan och att försöka hitta nya samarbetsformer med företag och organisationer.

För att minska förbundets kostnader har kansliet flyttats temporärt till Söderhamn. Styrelsens ledamöter kommer att i högre grad arbeta operativt. Verksamhetsformerna ses över för att bättre verka närmare länsgrupperna och regionerna. Förbundets ekonomiredovisning hanteras framåt av Bevista Sunderbyn AB.

Förutom telefonmöten kommer styrelsen att träffas fysiskt två gånger under våren. Förbundsmötet kommer att förläggas till Luleå/Sunderbyn 8-9 maj. Program och inbjudan kommer att skickas ut under februari/mars.

Ett nytt nummer av Norrsken kommer under månadsskiftet oktober/november.

Antalet besökare på våra sociala medier ökar konstant. Vi är glada att så många vill följa vår verksamhet. Medlemsrekrytering kommer att vara prioriterat. Allt för att vi ska kunna föra fram fördelarna med Norrland och tillsammans nå framgång för våra företag och orter.

p1060553

Förbundets nya styrelse:

Anita Gustavsson, Norrbotten, Malin Ackermann, Västerbotten, Hans-Erik Näslund, Västernorrland, Pelle Tjärnlund, Jämtland, Kenneth Nilshem, Gävleborg, Gunnar Olsson, Gävleborg och Agnetha Alenius Madsen, Västernorrland.