Styrelsen besöker Kiruna

Förbundets styrelse har under två dagar besökt Kiruna. Styrelsemöte varvat med studiebesök på LKAB och Kiruna kommun.
Bo Krogvig, LKAB, kommunikationschef berättade om LKABs verksamhet och alla utvecklingsprojektet som pågår. Verkligen stora och viktiga satsningar för att bredda produktportföljen och för att klara att bli fossil- och CO2fria om ca 15 år.
Gunnar Selberg, kommunens kommunalråd berättade om kommunens utveckling och utmaningar. Att flytta delar av centrum för att möjliggöra fortsatt gruvdrift i området under de centra delarna av staden. Intressant och spännande att ta del av.

Kyrkan kommer också att flyttas men det finns en osäkerhet hur detta ska ske. Hel eller i delar.
Många kulturhus har flyttats till säkrare marker.
Styrelsen diskuterade bland annat framtidsfrågor och kommande verksamhet. Ordförandeklubban skänktes till förbundet 1952 av Ingeborg Hedberg.