Samordnade varutransporter i glesbygden

Bakgrund. I Sverige finns cirka 3000 småorter och dessa utgör sammanlagt 3 procent av landets befolkning. Många av dessa glesbygder tampas med logistiska utmaningar och en problembild finns gällande halvtomma leveranser som kör långa avstånd utan koordinering. Detta har lett till att flertalet
kommuner såsom Ljusdal och Södra Årefjällen har undersökt lösningar i form av samordning. Den starkaste drivkraften för samordning är den minskade miljöpåverkan och ett minskat antal fordon på vägen. Utöver detta bidrar det till att lokala aktörer får ökad konkurrenskraft. Det har visat sig att i kommuner där samordnad varudistribution implementerats så har antalets leveranser reducerats med 50-80%.

På initiativ från Norrlandsförbundets ”Övriga grupp” har en kandidatuppsats skrivits om behovet av samordnade transporter i glesbygd. Författare till rapporten är Olivia Nilsson, Jasmina Åström och Johan Vitéz. I rapporten gör de en fallstudie på Sorsele kommun.

Uppsatsen är gjord vid Linné universitetet och syftar till att undersöka hur varutransporter kan samordnas inom och mellan Sorsele kommun och centralorter. Vidare syftar studien till att analysera hur en samordnad varudistribution förändrar transporterna ur ett miljöperspektiv, ekonomiskt perspektiv och hur det påverkar
servicenivån.

Länk till rapporten