Ny styrelse

Karin Johansson, ordförande 

Agnetha
Alenius Madsen, v.ordf.

Gunnar Olsson Gävleborg, sekreterare

  
Ledamöter: 
Anita Gustavsson, Norrbotten
Malin Ackermann, Västerbotten
Mårten Wikner, Jämtland
Ulla Näsman, Västernorrland
Personliga ersättare: 
Nils-Olov Lindfors, Gammelstad
Lars Westerlund Västerbotten
Joel Nordkvist, Jämtland
Hans-Erik Näslund, Västernorrland

Erika Engberg, Gävleborg