Förbundsordförande Kenneth Nilshem avtackades vid årsmöte

Kenneth Nilshem avtackades av förbundets nya ordförande Karin Johansson via zoom och förbundssekreterare Gunnar Olsson vid förbundets årsmöte.

Kenneth Nilshem har varit förbundsordförande i 5,5 år. Han har under den tiden förtjänat sitt rykte som en stabil, kunnig ordförande som lett förbundet ur en ekonomisk kris. Under hans ledning har kostnader städats bort, och förbundet har i dag en ekonomi i god balans. Han överlämnar en organisation med god ordning och bra förutsättningar att utvecklas framåt. Kenneth har även bidragit till att vi etablerat kontor i Söderhamn och Lycksele.

Kenneth har varit engagerad i arbetet med Landsbygdskommittén, som lämnade sina 75 förslag till regeringen i januari 2017. Vid flera tillfällen har han varit i riksdagen och lyft Norrlandsfrågor. Han har belyst och konkretiserat hur Norrland skiljer sig mot övriga Sverige genom långa avstånd.

Han har även etablerat ett bra samarbete med andra organisationer, exempelvis Vattenkraftskommunerna och Hela Sverige Skall Leva, och för förbundets räkning deltagit i Landsbygdsriksdag, Västerbottensdagar och många fler viktiga sammankomster.

Vi tackar Kenneth för goda insatser och uppskattar att få fortsätta ta del av hans breda nätverk när han nu går in i valberedningen för Gävleborgs län.