Förbundsmötet 2020 flyttas till 2021

På grund av osäkerheten kring coronasituationen i augusti flyttas årets förbundsmöte till 2021. Mötet kommer att genomföras i Gävle utifrån planerat program för årets förbundsmöte. Mötet kommer att genomföras under april. Datum kommer att presenteras under hösten.

Ett årsmöte kommer att genomföras digitalt den 28 augusti kl. 10.00. Information om mötet kommer att lämnas under juli. Alla medlemmar ges möjlighet att delta. Anmälningslänk kommer att lämnas under juli/augusti där man kan ange vilken mailadress som är aktuell. 

Årets hedersbelöningar kommer att delas ut länsvis under oktober/november. Länsgrupperna har ett ansvar att ombesörja detta på lämpligt sätt. 

Frågor kring ovanstående, kontakta Gunnar Olsson, info@norrlandsforbundet.se eller telefon: 070-620 41 78

Styrelsen