Förbundsmöte 2020

Inbjudan till Norrlandsförbundets digitala
förbundsmöte 28 augusti 2020 kl. 10-12


Årets förbundsmöte planerades att genomföras i april men på gund av Coronasituationen
ställdes mötet in för att genomföras senare. Styrelsen beslutade vid sitt senaste möte
att årsmötet kommer att genomföras digitalt i augusti och att programupplägget som
planerades i Gävle fl yttas till 2021. Som medlem i förbundet inbjuds du till mötet enligt
följande:
Datum/tid: fredag 28 augusti kl. 10.00.
Anmälan: info@norrlandsforbundet.se, obs! senast 14 augusti


Önskade uppgifter:


Namn:
Adress:
Representerar kommun/organisation (Infylles vid behov):
Tel:
Mailadress:


Årsmöteshandlingar skickas till de som anmäler sig till
årsmötet. Zoomlänk skickas ut en vecka innan mötet.


Arbrå 2020-07-15
Kenneth Nilshem, ordförande