2020 års Hedersbelöningar

Belöningarna överlämnas länsvis av förbundets länsavdelningar

Härmed offentliggörs Norrlandsförbundets mottagare till utmärkelserna Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten för år 2020.

Mottagare av 2020 års hedersbelöningar är följande:V

Norrlandsbjörnen (för lovvärda insatser inom näringsliv och samhälle)

Norrbotten                        Anton Lundholm Kalix/Överkalix

Västerbotten                      Anniqa Nygård och Arne Edström, Flarken

Jämtland                            Bodil Cornell, Ås

Västernorrland                  Mats Löfroth, Kramfors

Gävleborg                          Johan Skoog, Gävle

Olof Högberg-plaketten (för utmärkta kulturella insatser)

Norrbotten                        Gunhild Stensmyr, Övertorneå

Västerbotten                      Clara Lidström, Tvärålund

Jämtland                            Kristina Ernehed, Offerdal

Västernorrland                  Sara Parkman, Härnösand

Gävleborg                          Samantha Ohlanders, Järvsö

Information om pristagarna finns här 

För ytterligare information, kontakta:

Kenneth Nilshem, 070-651 35 44, kenneth.nilshem@bollnas.se

GunnarOlsson, 070-620 41 78, info@norrlandsforbundet.se