2023 års hedersbelöningar

rmed offentliggörs Norrlandsförbundets mottagare av Ingeborg Hedbergspriset och till utmärkelserna Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten för år 2023.

Mottagare av 2023 års hedersbelöningar är följande:

Ingeborg Hedbergspriset

Maria Larsson

Norrlandsbjörnen (för lovvärda insatser inom näringsliv och samhälle)

Norrbotten                        Niklas Pääjärvi och Anita Fors, NMV Group, Kiruna

Västerbotten                      Mirja och Stig Berg, Svenska Tält Dorotea

Jämtland                            Jan Zakrisson, Klövsjö

Västernorrland                  Peter Sjölund, Härnösand

Gävleborg                        Mattias Andersson, Alfta  

Olof Högberg-plaketten (för utmärkta kulturella insatser)

Norrbotten                        Kerstin Westin, Södra Sunderbyn

Västerbotten                      Lotta Holmgren Ajaur

Jämtland                            Thérèse Juel, Svenstavik

Västernorrland                  Ulla Sjöström, Örnsköldsvik

Gävleborg                          Salad Hilowle, konstnär från Gävle

Mer information om pristagarna finns här

För ytterligare information, kontakta:

GunnarOlsson, 070-620 41 78, info@norrlandsforbundet.se