Webbinarium 10 maj kl. 15.30

Övriga Sverigegruppen inbjuder till ett webbinarum om vilka grundläggande behov som kan finnas i de små samhällena och som måste tillgodoses för en långsiktig överlevnad.

En användbar tankemodell kan vara den behovshierarki som utvecklades av Abraham Maslow på 1940-talet. Modellen illustrerar behov i trappsteg, från basala behov till högre mål efter hand som de lägre behoven realiseras (se bilagan). Mötet genomförs både fysiskt på North Sweden Stockholm Office, Gamla Brogatan 19, och digitalt med Zoom. Längst ner i denna e-post finns en inbjudan till Zoom med länk och inloggningsuppgifter.

Forskning om samhällen har ofta fokuserat på vilka faktorer som specifikt har bidragit till en positiv utveckling. Men det kan även vara lika viktigt att förstå vilka faktorer som är de mest nödvändiga för ett mindre samhälle. Faktorer som, om de tas bort, medför att samhället inte överlever på sikt. Vi bjuder nu in till en diskussion om Maslows synsätt kan användas för hela samhällen. I diskussionen kommer representanter från Hela Sverige ska leva och från Lantbruksuniversitetet (SLU) att delta.

Vi tror att de allra mest grundläggande behoven i ett samhälle kan vara likartade, och att de olikheter som kan medföra en positiv eller negativ utveckling finns på högre nivåer i behovshierarkin. Vidare kan de behov som tillgodoses i ett samhälle ofta vara utbudsdrivna, och inte genererade av de unika behoven. Anledningen till detta kan vara att de som tillgodoser behoven, kommersiellt eller offentligt, strävar efter likformiga lösningar för att ge skalfördelar.

Vi hoppas nu att kunna engagera studenter på ett eller flera universitet för att studera dessa och andra närliggande frågor i sina examensarbeten i ett liknande upplägg som vi hade med Linnéuniversitetet förra året. Den här gången ser vi gärna Maslows behovshierarki som analysmodell och inspiration. Även om vi gärna ser att ett examensarbete primärt tar sikte på att kartlägga de mest grundläggande behoven, kan ett sådant arbete även identifiera samhällets behov på Maslows övriga nivåer. Vi hoppas dessutom att både direkta och indirekta konsekvenser av utebliven service kommer att belysas.

Vi ses alltså den 10:e maj, antingen på North Sweden Stockholm Office, Gamla Brogatan 19, eller digitalt på Zoom. På Zoom startar vi diskussionerna kl. 15:30. Vi som deltar på plats samlas redan kl. 15:00 och vi räknar med att avsluta senast kl. 17:30. Lokalen tar ett begränsat antal deltagare, så det är det viktigt att du som vill delta på plats meddelar oss så snart som möjligt. Deltagande på Zoom behöver inte anmälas i förväg.

Vi kommer att ha någon som tar emot i porten till Gamla Brogatan 17–21 fram till kl. 15. Om du kommer senare går det bra att ringa på 072-202 63 52 så kommer vi och möter i porten.

Välkommen! 

Lars Agerberg

Sammankallande, Övriga Sverige

www.norrlandsforbundet.se

072-202 63 52

Inloggning till Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/86761906946?pwd=Qk1jR2MzQ2RnMWc3TXlCc3krRmZ2UT09