Hackad hemsida

Vår hemsida har under några dagar varit omöjlig att nå på grund av att Google i förra veckan hittade skadlig kod. Hemsidan är nu genomgången och godkänd av Google.

För att åtgärda problemen passade Norrlandsförbundet på att byta plattform och presentera en ny hemsida. Finns synpunkter på vår nya hemsida så är vi tacksamma för återkopplingar.

kansli@norrland.info