Magasin och medlemsblad

Publikationer

Norrsken är Norrlandsförbundets medlemsblad. Det utkommer två till fyra gånger per år och skickas digitalt rykande färskt till våra medlemmar. Lite senare gör vi den tillgänglig för andra intresserade att läsa här på hemsidan.
Temamagasinet Norrland är ett magasin som förbundet vid behov använder för att belysa verksamheter som frodas och utvecklas i Norrland. Teman för tidigare utgivna magasin har varit vindkraft, norrlänsk matkultur och kultur.
Via menyerna kan du läsa de senaste utgåvor av medlemsbladet och temamagasinet.