70-årsjubileum i Köpmanholmen och Ulvön

Norrlandsförbundets 70-årsjubileum var en succé. Vilken fest det blev! Människor, möten och mat. Det är ju möten som har varit Norrlandsförbundets kärna från start: att dela erfarenheter, få nya intryck och testa idéer i en tillåtande miljö. Här formade vi nya nätverk och möjligheter under två dagar. Det var också fint att få knyta an till historien och de som gått före, och att få tacka de som är aktiva här och nu. Det blir spännande att följa vad som växer ur de processer som startade.

Foto: Håkan Nordström, nordstrombild.se