Nu vänder flyttlassen!

Nu vänder flyttlassen – kampanjen Vi flytt’ in speglar det som sker

Norrlandsförbundet mobiliserar nu kring en ny kampanj med rubriken Vi flytt’ in för att visa det positiva som sker i Norrland.

– Förr behövdes jobb till folket – nu behövs folk till jobben! säger Malin Ackermann, kampanjledare i Norrlandsförbundet.

Under vinjetten Vi flytt’ in kommer Norrlandsförbundet och samarbetspartners att intervjua både inflyttare och personer som arbetar för att rekrytera och underlätta inflyttning. Genom kampanjen vill vi uppmärksamma lokala och regionala initiativ. Vi vill också samla kunskap om våra nya invånares drivkrafter, och vilka hinder de möter. Därför följer vi också familjer som bott här ett tag.

– Norrlandsförbundet vill vara ett forum där lokala eldsjälar kan ge varandra kraft, och där kommuner kan lyfta utvecklingsfrågor som går över geografiska gränser. Några exempel är bostäder och kommunikationer. Alla kommuner jobbar redan med dessa frågor, och vi tror att kampanjen kan bidra med nya infallsvinklar, säger Karin Johansson, ordförande i Norrlandsförbundet.

Norrlands tidsfönster är vidöppet med en stark framåtblick där invanda mönster och normer utmanas. Nu är tid att påfolka Norrland ochuppmärksamma regeringen på politiska områden som behöver nytänk för att möta de möjligheter som finns för ett mer sammanhållet och hållbart Sverige

Förr behövdes jobb till folket – Nu behövs folk till jobben!

Kontakt:

Kampanjledare Malin Ackermann 070–6909579 kampanj@norrlandsforbundet.se

Ordförande Karin Johansson 070-2688480  karin@norrlandsforbundet.se

www.norrlandsforbundet.se