Kontakt

Norrlandsförbundets kansli ligger i Faxepark, innovationsparken i Söderhamn.

Kansliansvarig är Gunnar Olsson. Förbundet har decentraliserade funktioner och med en arbetande styrelse. Kontaktuppgifter finns under styrelse.

Post- och besöksadress
Norrlandsförbundet c/o Faxepark
Södra Hamngatan 50
826 50 Söderhamn

Faktureringsadress

Norrlandsförbundet c/o Bevista Sunderby AB
Kråkbergsvägen 7, 954 42 Södra Sunderbyn

Administration:
Gunnar Olsson
Tfn 070-620 41 78