Kansli

Norrlandsförbundets kansli finns i Faxepark, Söderhamn och i Lycksele.

Kansliansvarig i Söderhamn är Gunnar Olsson och i Lycksele Malin Ackermann.

Förbundet verkar genom decentraliserad verksamhet och en arbetande styrelse. Kontaktuppgifter finns under styrelse.

Post- och besöksadress
Norrlandsförbundet c/o Faxepark
Södra Hamngatan 50
826 80 Söderhamn

Skolgatan 11, 921 31, Lycksele

Faktureringsadress

Norrlandsförbundet c/o Bevista Sunderby AB

Kråkbergsvägen 7, 954 42 Södra Sunderbyn

Administration:
Gunnar Olsson
Tfn 060-61 80 60, 070-620 41 78
E-post: info@norrlandsforbundet.se

Organisations nr: 889200-2356

Bankgiro: 180-6595