Ny styrelse

Karin Johansson, ordförande 

Agnetha
Alenius Madsen, v.ordf.

Gunnar Olsson Gävleborg, sekreterare

  
Ledamöter: 
Anita Gustavsson, Norrbotten
Malin Ackermann, Västerbotten
Mårten Wikner, Jämtland
Ulla Näsman, Västernorrland
Personliga ersättare: 
Nils-Olov Lindfors, Gammelstad
Lars Westerlund Västerbotten
Joel Nordkvist, Jämtland
Hans-Erik Näslund, Västernorrland

Erika Engberg, Gävleborg

2021 års hedersbelöningar

Härmed offentliggörs Norrlandsförbundets mottagare till utmärkelserna Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten för år 2021.

Mottagare av 2021 års hedersbelöningar är följande:

Norrlandsbjörnen (för lovvärda insatser inom näringsliv och samhälle)

Norrbotten                        Camilla Lindmark, Luleå

Västerbotten                      Delia Zadius, Umeå

Jämtland                            Curt Sillström, Östersund

Västernorrland                  Nina Thelin, Stringo, Nyland

Gävleborg                          Anders Törnqvist, Jonas Hoppare, Henrik Jernberg och

Andreas Östlund, Magoo, Söderhamn

Olof Högberg-plaketten (för utmärkta kulturella insatser)

Norrbotten                        Mats Pontén, Luleå

Västerbotten                      Ingemar Nilsson, Skellefteå

Jämtland                            Bertil Rehn, Hammarstrand

Västernorrland                  Mats Jonsson, Sandslån

Gävleborg                          Anna Sanvaresa, Gävle

Information om pristagarna finns här 

För ytterligare information, kontakta:

GunnarOlsson, 070-620 41 78, info@norrlandsforbundet.se

2021 års digitala förbundsmöte

Inbjudan till Norrlandsförbundets förbundsmöte 6 maj 2021 kl. 10 – 15.

Som medlem i förbundet inbjuds du till mötet enligt:

Datum/tid: torsdag 6 maj kl. 10.00, värd Gävle kommun

Förmiddag:

Gävle kommuns ytterområdesprojekt

Regionens utvecklingsstrategi

Movexum, regionens innovationsarena

Eftermiddag:

Årsmöte

Anmälningslänk 

Anmälan senast 27 april. Årsmöteshandlingar och Zoomlänk skickas till de som anmäler sig för att delta.

Välkommen med din anmälan.

2020 års Hedersbelöningar

Belöningarna överlämnas länsvis av förbundets länsavdelningar

Härmed offentliggörs Norrlandsförbundets mottagare till utmärkelserna Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten för år 2020.

Mottagare av 2020 års hedersbelöningar är följande:V

Norrlandsbjörnen (för lovvärda insatser inom näringsliv och samhälle)

Norrbotten                        Anton Lundholm Kalix/Överkalix

Västerbotten                      Anniqa Nygård och Arne Edström, Flarken

Jämtland                            Bodil Cornell, Ås

Västernorrland                  Mats Löfroth, Kramfors

Gävleborg                          Johan Skoog, Gävle

Olof Högberg-plaketten (för utmärkta kulturella insatser)

Norrbotten                        Gunhild Stensmyr, Övertorneå

Västerbotten                      Clara Lidström, Tvärålund

Jämtland                            Kristina Ernehed, Offerdal

Västernorrland                  Sara Parkman, Härnösand

Gävleborg                          Samantha Ohlanders, Järvsö

Information om pristagarna finns här 

För ytterligare information, kontakta:

Kenneth Nilshem, 070-651 35 44, kenneth.nilshem@bollnas.se

GunnarOlsson, 070-620 41 78, info@norrlandsforbundet.se

Förbundsmöte 2020

Inbjudan till Norrlandsförbundets digitala
förbundsmöte 28 augusti 2020 kl. 10-12


Årets förbundsmöte planerades att genomföras i april men på gund av Coronasituationen
ställdes mötet in för att genomföras senare. Styrelsen beslutade vid sitt senaste möte
att årsmötet kommer att genomföras digitalt i augusti och att programupplägget som
planerades i Gävle fl yttas till 2021. Som medlem i förbundet inbjuds du till mötet enligt
följande:
Datum/tid: fredag 28 augusti kl. 10.00.
Anmälan: info@norrlandsforbundet.se, obs! senast 14 augusti


Önskade uppgifter:


Namn:
Adress:
Representerar kommun/organisation (Infylles vid behov):
Tel:
Mailadress:


Årsmöteshandlingar skickas till de som anmäler sig till
årsmötet. Zoomlänk skickas ut en vecka innan mötet.


Arbrå 2020-07-15
Kenneth Nilshem, ordförande

Förbundsmötet 2020 flyttas till 2021

På grund av osäkerheten kring coronasituationen i augusti flyttas årets förbundsmöte till 2021. Mötet kommer att genomföras i Gävle utifrån planerat program för årets förbundsmöte. Mötet kommer att genomföras under april. Datum kommer att presenteras under hösten.

Ett årsmöte kommer att genomföras digitalt den 28 augusti kl. 10.00. Information om mötet kommer att lämnas under juli. Alla medlemmar ges möjlighet att delta. Anmälningslänk kommer att lämnas under juli/augusti där man kan ange vilken mailadress som är aktuell. 

Årets hedersbelöningar kommer att delas ut länsvis under oktober/november. Länsgrupperna har ett ansvar att ombesörja detta på lämpligt sätt. 

Frågor kring ovanstående, kontakta Gunnar Olsson, info@norrlandsforbundet.se eller telefon: 070-620 41 78

Styrelsen 

 

Inbjudan till 2020 års förbundsmöte 27 – 28 augusti

Förbundetsmötet 2020 arrangeras i Gävle 27-28 augusti (flyttat från april till augusti på grund av Coronasituationen).

I huvudsak kommer programmet att bli lika som beskrivs nedan.

Huvudarena för mötet blir Stadshuset. Vid förbundsmiddagen sker utdelningen av hedersbelöningarna Olof Högbergsplaketten och Norrlandsbjörnen.

Programmet i övrigt kommer vi att göra studiebesök på Gävle Hamn och Movexum. Vi kommer också att få information om ett ytterområdesprojekt och om länets utvecklingsstrategi (RUS).

Årsmötets formella del äger rum under förmiddagen torsdagen den 28 augusti.

Boka in dagarna, känn dig välkommen till ett dygn med norrlandsvänner.

Programlänk (programmet kommer att ändras utifrån ändrat datum)

Anmälningslänk kommer att läggas ut under juli

Förbundsmötet är avgiftsfri för medlemmar och pristagare. 800 kr för icke medlemmar.

Sista anmälningsdag är 12 augusti.

Eventuella frågor om förbundsmötet. info@norrlandsforbundet.se