Ökad skogstillväxt i Norrland – bra för både klimatet och välfärden

Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt ökar upptaget av koldioxid och är ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna. Även genom att ersätta fossila råvaror med förnybar skogsråvara uppnås stor klimatnytta.

Det är dags att samhället inser detta, och värnar om produktionsskogarna samtidigt som det skapas trygga förutsättningar för skogsägare att skörda och investera i aktiva skogsbruksåtgärder. Norrlandsförbundet ser denna nytta och dessa möjligheter.

Under 1900-talet insåg de flesta betydelsen av det svenska skogsbruket för vår välfärd. På den tiden handlade den politiska debatten till stor del om hur vi borde effektivisera skogsbruket. Men sedan millennieskiftet har effektiviseringsdebatten avtagit till förmån för en debatt om hur mycket av skogen vi istället inte ska nyttja för fortsatt välfärdsbygge – till förmån för naturhänsyn.

Vi menar på intet vis att den debatten är oviktig, för naturligtvis kan och ska skogsbruket bli ännu bättre på naturhänsyn. Men många har gått vilse helt och hållet i tron att den enda lösningen på detta är att sluta bruka skogen.

FN:s klimatpanel IPPC slår fast att den globala uppvärmningen kommer att få allvarliga konsekvenser för människor, miljö och ekosystem. För att dämpa den globala uppvärmningen är forskarna överens om att investeringar behöver riktas om för att använda mer förnybara resurser, samtidigt som man slutar att investera i fossila energisystem.

En ny forskningsrapport från Skogforsk visar att ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt är Sveriges viktigaste verktyg för att motverka klimatförändringar.

Ett aktivt skogsbruk med hög skogstillväxt är inte bara ett effektivt sätt att dämpa klimatförändringarna – det skapar arbetstillfällen både i skogen och i angränsande sektorer och bidrar starkt till en levande landsbygd.

Detta möjliggör inte bara för fler att bosätta sig där man önskar, utan en levande landsbygd är också en förutsättning för att förse landet med virke, mat, energi och förnybara produkter på ett hållbart sätt. En välmående skogsindustri bidrar alltså till en stark statskassa och bibehållen välfärd.

Skogen, som förnybar resurs, måste nyttjas klimatsmart. Större fokus borde därför läggas på att utveckla naturvärden i redan skyddade områden istället för att fortsätta undanta stora arealer från brukande. Vi måste skapa goda förutsättningar för landets skogsägare att investera, aktivt bruka, skörda och återigen investera i sina skogar.

Detta sätt att cirkulärt använda skogen, både genom att öka skogstillväxten och binda koldioxid samt att öka substitution genom förnybar skogsråvara, är bra för både klimatet och välfärden – bara våra politiker vågar ta steget! Detta är också synnerligt viktigt ur ett Norrlandsperspektiv.

Norrlandsförbundets styrelse

Kenneth Nilshem, ordförande, Agnetha Alenius Madsen, vice ordförande, Anita Gustavsson, Norrbotten, Malin Ackermann, Västerbotten, Hans-Erik Näslund, Västernorrland, Robert Uitto, Jämtland, Gunnar Olsson, Gävleborg

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Ökad skogstillväxt i Norrland – bra för både klimatet och välfärden

Norrsken nr 2

Länk till vår medlemstidning, Norrsken nr 2
Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Norrsken nr 2

Möte med Tillväxtverket

Kenneth Nilshem, ordförande Norrlandsförbundet och Klas Fritzon vid mötet i Östersund den 17 maj.

Givande träff med Klas Fritzon, Tillväxtverkets koordinator för Tillväxtverkets samlade insatser inom landsbygdspolitiken. Bra information om Tillväxtverkets olika insatser och stödsystem för landsbygdsutveckling. Fritzon har ansvaret för att samordna olika myndigheters landsbygdsinsatser. Skapa hängrännor istället för stuprör. Norrlandsförbundet fick också chansen att berätta om organisationen och om förbundets Leaderprojektet -Norrländsk bildväxling. 

Mötet ska ses om en inledning på ett nära samarbete mellan Tillväxtverket och Norrlandsförbundet.

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Möte med Tillväxtverket

Norrlandsbjörnen till Hans Martin Senseair, Delsbo

 Årets Norrlandsbjörn för Gävleborgs län gick till Hans Martin, Delsbo. Överlämnandet av plaketten gjordes vid en ceremoni i Senseair AB’s anläggning i Delsbo. Vid överlämnandet var förutom företagsledningen också delar av regionfullmäktige närvarande.

Hans Martin till höger. Kenneth Nilshem, Norrlandsförbundets ordförande delade ut hedersbelöningen.

Motiveringen för utnämningen:

För framgångsrikt entreprenörskap, forskning och utveckling av Senseair AB till ett världsföretag förlagt till Delsbo, får Hans Martin Norrlandsbjörnen för Gävleborg 2019.

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Norrlandsbjörnen till Hans Martin Senseair, Delsbo

Norrlandsförbundets nya styrelse

Gunnar Olsson, sekreterare, Hans-Erik Näslund, Anita Gustafsson, Nils-Olov Lindfors, Agentha Alenius Madsen, v.ordf/ekonomiansvarig, Malin Ackermann, Kenneth Nilshem, ordförande. (Saknas vid fototllfället Robert Uitto)
Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Norrlandsförbundets nya styrelse

2019 hedersbelöningar

Diplom och hedersplaketter vid årets förbundsmöte i Sollefteå

Härmed offentliggörs Norrlandsförbundets mottagare till utmärkelserna Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten för år 2019.

Mottagare av 2019 års hedersbelöningar är följande:V

Norrlandsbjörnen (för lovvärda insatser inom näringsliv och samhälle)

Norrbotten                        Johan och Olov Gunnarstedt, Kåbdalis

Västerbotten                      Jan Hörnberg, Vindeln

Jämtland                            Kurt Persson, Östersund

Västernorrland                  Tomas Byberg,  Nordingrå

Gävleborg                          Hans Martin, Senseair, Delsbo

Olof Högberg-plaketten (för utmärkta kulturella insatser)

Norrbotten                        Luleå Hockeys damlag, Luleå

Västerbotten                      Olle Berggren och Siw Burman, Lycksele

Jämtland                            Emma Dahlqvist, Östersund

Västernorrland                  Klas Norberg, Härnösand

Gävleborg                          Örjan Hans-Ers, Arbrå/Gävle

Information om pristagarna finns här 

För ytterligare information, kontakta:

Kenneth Nilshem, 070-651 35 44, kenneth.nilshem@bollnas.se

GunnarOlsson, 070-620 41 78, info@norrlandsforbundet.se

  

info@norrlandsforbundet.se

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för 2019 hedersbelöningar

Norrsken nr 1 2019

Här kan du läsa Norrsken nr 1 2019
Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Norrsken nr 1 2019

Inbjudan till 2019 års förbundsmöte

Förbundetsmötet 2019 arrangeras i Sollefteå 11 -12 april.

Huvudarena för mötet blir Hallstaberget. Vid förbundsmiddagen sker utdelningen av hedersbelöningarna Olof Högbergsplaketten och Norrlandsbjörnen.

Programmet i övrigt kommer att i huvudsak att handla om förbundets Leaderprojekt ”Norrländsk bildväxling” Hur förändrar vi mediebilden av Norrland. Medverkan från ideell, offentlig och privat sektor på lokal och regional nivå.

Årsmötets formella del äger rum under förmiddagen fredagen den 12 april.

Boka in dagarna, känn dig välkommen till ett dygn med norrlandsvänner.

Detaljerat program PDF

Anmälningslänk

Förbundsmötet är avgiftsfri för medlemmar och pristagare.

Sista anmälningsdag är 1 april.

Eventuella frågor om förbundsmötet. info@norrlandsforbundet.se

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till 2019 års förbundsmöte

Lite mer lika, förslag om nytt kostnadsutjämningsystem.

Norrlandsförbundet, Hela Sverige ska leva och Vuxenskolan arrangerade den 17 januari en mycket intressant konferens i Lycksele med rubriken: 
En ny kommunal skatteutjämning – för en rättvis regional utveckling! 
Anders Norrlid utredningens huvudsekreterare presenterade arbetet med Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Några utgångspunkter i förslaget:
– Syftet är att ge landets kommuner och regioner möjlighet att bedriva likvärdig verksamhet.  
– Skärpt socioekonomisk profil för skola, vård och socialtjänst. Exempelvis för att minska barnfattigdom. 
– Stärkt stöd till glesbygden med bland annat ny ersättning för bemanningskostnader inom hälso- och sjukvården 
– Befolkningsförändringar ges ökad betydelse med t ex uppräknade ersättningar för växande och minskande befolkning i såväl kommun som region.

Ni som vill veta mer kan läsa på https://www.regeringen.se/…/statens-off…/2018/10/sou-201874/

Förslaget överlämnats till civilminister Ardalan Shekarabi den 1 oktober ifjol. Remissförfarandet har avvaktat regeringsbildningen. Om förslaget går ut på remiss så hoppas Norrlid om ett genomförande 2020 eller 2021.

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Lite mer lika, förslag om nytt kostnadsutjämningsystem.

Inbjudan till konferens

IEn ny kommunal skatteutjämning –
för en rättvis regionalutveckling!

Torsdag den 17 januari kl: 13.00

Ansia konferenslokal, Lycksele

Utredningens huvudsekreterare Anders Norrlid medverkar.

Kaffeservering! Inbjudan

Anmälan om deltagande till lycksele@sv.se senast måndag 14/1 2019

Välkomna!

Arrangörer:

Norrlandsförbundet, Hela Sverige Ska Leva Västerbotten och Vuxenskolan

Publicerat i Nyhet | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till konferens